Joost Bakker AF-erkend Schilder

Garanties

garantie Joost Bakker Schilderwerken is een AF-erkend schildersbedrijf. Dit keurmerk biedt garantie en is alleen weggelegd voor schilders- en afwerkingsbedrijven die in het bezit zijn van alle vak- en bedrijfstechnische diploma's. AF-erkende bedrijven worden jaarlijks grondig geïnspecteerd en werken volgens de leveringsvoorwaarden die overeengekomen zijn met de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Een AF-erkend schildersbedrijf geeft vier jaar garantie op afgeleverd binnenwerk.

Afhankelijk van de weersomstandigheden, wordt in onderling overleg beoordeeld of het project afgeschermd kan worden. Hierdoor wordt de kans op vertraging door onwerkbaar weer tot een minimum beperkt en kunnen we efficiënt en kostenbesparend uw opdracht naar tevredenheid uitvoeren.

buitenschilderwerk

Het buitenschilderwerk moet vooral bescherming bieden tegen weersinvloeden. De garantie op buitenschilderwerk van een AF-erkend schilders- en afwerkingsbedrijf bedraagt drie jaar. Afhankelijk van het verfsysteem en de aangebrachte lagen kan de garantie periode verlengd worden tot vier of vijf jaar. In de praktijk is het buitenwerk van Joost Bakker Schilderwerken eens in de zeven à acht jaar aan een onderhoudsbeurt toe.

Ondanks dat buitenschilderwerk in verband met het onvoorspelbare Hollandse weer soms moeilijk is te plannen, de garantie wel, want een AF-erkend schildersbedrijf zoals Joost Bakker komt zijn afspraken altijd na. Daarnaast kan een opdrachtgever verwachten dat de offerte goed onderbouwd en geen onaangename verrassingen bevat.

AF-erkend schilder in Joost Bakker Den Haag

Milieu en veiligheid garantie

Bij een schildersbedrijf spelen factoren als veiligheid, gezondheid en milieu een meer dan gemiddelde rol. Joost Bakker Schilderwerken heeft deze zaken in één keer geregeld door zich VCA te certificeren. VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Dat betekent dat het bedrijf is doorgelicht op kritische punten op de zorg voor veilig, gezond en milieubewust werken en aan de eisen voldoet. Wederom een stukje garantie.

VCA certificering joost bakker

Het afval van een schildersbedrijf bestaat net als in ieder huishouden uit verschillende fracties die gescheiden worden afgevoerd. Naast papier en restafval heeft een schilder een kleine hoeveelheid chemisch afval, dat onder te verdelen is in een vloeibaar en een vast deel. De foto toont de container waarin Joost Bakker Schilderwerken restanten chemisch afval laat afvoeren. Slib en olie wordt gefilterd in speciale putten.

chemisch afval verwerking

Een andere garantie geldt voor de afvoer van restanten water gedragen verf beschikt Joost Bakker Schilderwerken over een speciaal apparaat. Water waarin bijvoorbeeld de kwasten zijn uitgespoeld, komt hierin in terecht. Wanneer het water verzadigd is met verf, wordt een vlokkingsmiddel toegevoegd. Dat zorgt ervoor dat de opgeloste verf neerslaat. Vervolgens kunnen de vlokken met verfbestanddelen gemakkelijk uit het water gezeefd worden. Op deze manier kan het water weken lang hergebruikt worden en vormt het gedroogde residu geen belasting voor het milieu.

afvalverking door Joost Bakker Den Haag